Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı və dövlət-özəl əməkdaşlığı

Teymur Nağıbəyli Muxtar

teymur.nagi@hotmail.com

15182 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı inkişaf islahatlar dövlət proqramı dövlət-özəl əməkdaşlığı

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın real sektorunun vacib tərkib elementi kimi mühüm funksiyalar yerinə yetirir. Bu sahə əhalinin ərzağa və sənayenin xammala olan ehtiyacının ödənilməsinin, bu istiqamətlərdə yerli istehsalın xüsusi çəkisinin artırılmasının başlıca amili kimi çıxış edir. Kənd təsərrüfatı sahəsi ölkənin iqtisadi tərəqqisində müsbət impuls yaratmaqdan əlavə sosial problemlərin həll edilməsi yönündə, xüsusilə məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da öz töhfələrini verir. Bu istiqamətlərdə irəliləyişlər dövlət-özəl əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlıdır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d.  

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  t.e.d., professor  

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı