Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafında sığorta mexanizminin rolu

Çilənay Abışova

cilenay.mva@mail.ru

2614 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ aqrar sahə dayanıqlı inkişaf sığorta sığorta mexanizmi risklər.

PDF READ READ

Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlılığının artırılmasının, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin, onun ixrac imkanlarının genişlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı inkişafını təmin etmək məqsədilə risklərin müştərək sığorta mexanizmi vasitəsilə sığortalanması ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən, aqrar sığortanın hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edən yeni sığorta mexanizmi yaradılmışdır. Məqalədə əvvəl tətbiq olunmuş və yeni yaradılmış mexanizmlər qarşılaşdırılmış, dəyişikliklərin aqrar sahəyə təsiri təhlil edilmişdir

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d.  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti