Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində rolu

Elay Zeynallı Cəlal

elayzeynalli@yahoo.com

6722 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ uçot hesabatlılıq informasiya EKTİS FADN.

Məqalə aqrar sahədə uçot və hesabatlılığın inkişafının resursların səmərəliliyinin yüksəldilməsindəki roluna həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə aqrar sahədə mühasibat uçotunun mahiyyəti, kənd təsərrüfatında uçotun təşkilinin hazırki vəziyyəti, bu sahədə tətbiq olunan yeniliklər və atılan addımlar tədqiq olunur. Həmçinin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (ETKİS) Avropa Birliyinin Kənd Təsərrüfatı Uçotu Məlumat Şəbəkəsi - FADN (The Farm Accountancy Data Network) sistemi ilə müqayisə edilərək gələcək inkişaf istiqamətlərinə baxılır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Əbdülrəhim. Dadaşov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, UNEC-in doktorantı

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı