Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri

9293 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ aqrar istehsal aqrar sığorta aktual metodlar risklər istehsalçının itki əmsalı.

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sığortanın inkişaf xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Əsas diqqət fermerlərin hər an qarşılaşacağı riskləri və onların idarəedilməsi sahəsində olan problemlərə yönəldilir. Ölkədə aqrar sığortanın formalaşmasını şərtləndirən amillər təhlil edilərək qiymətləndirilir. Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi ilə bağlı müəyyən mülahizələr irəli sürülür. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı