Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Torpaq və su ehtiyatlarının qorunması və yaxınlaşdırılması

1096 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ antropogen torpaq təsərrüfat su ehtiyatları su təsərrüfatı yeraltı sular yaxşılaşdırılma çirklənmə.

PDF READ READ

Son illərdə antropogen təsirlər nəticəsində suyun, torpaq ehtiyatlarının keyfiyyəti pisləşməkdə davam edir. Eyni zamanda, su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə olunması yollarının araşdırılmasına ehtiyac artmaqdadır. Məqalədə əsas diqqət torpaq və su çirklənmələrinin mühüm növlərinin açıqlanmasına yönəldilmişdir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı