Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aerokosmik verilənlər əsasında torpaq xəritələrinin tərtibi

Akif Ağbabalı Sovda

akbabali@bsu.edu.az

13378 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ aerokosmik verilənlər ənənəvi xəritə Argcis relyefin plastikası rəqəmsal model (3D).

Araşdırma “Ənənəvi” və “Aerokosmik verilənlər” əsasında torpaq xəritələrinin tərtibinin əsas xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Ənənəvi metodlarla təqdim olunan torpaq xəritələri qızıl fond kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq bu materiallar zaman baxımından çox əhəmiyyətli olsa da, günümüzün tələblərinə tam cavab vermir. Beləliklə, ərazilərin sürətləndirilmiş inkişafı -meliorasiya işləri, kollektor və drenaj sistemlərinin və su anbarlarının yaradılmasi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi, yaşayış mərkəzlərinin genişləndirilməsi, rabitə xətlərinin yaradılması və s. zamanı müasir aerokosmik materiallardan, coğrafi informasiya sistemlərindən istifadə günün tələbinə çevrilir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ISO standartlarının tətbiqi üzrə işçi qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı,
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar Mərkəzi” departamentinin böyük mütəxəssisi

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.e.d., professor  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı