Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Yanacaq amilinin fermer təsərrüfatlarının səmərəliliyinə təsiri

Rafiz İsmayıllı Sədi

ismayilli.rafiz@mail.ru

Sədi İsmayılov Qurban, i.ü.f.d.

ismailov.sedi@mail.ru

9197 ­ ­ AZ ­ ­ 35. Yanvar 2021 ­ ­­ ­ yanacaq sərfi ailə-kəndli təsərrüfatı fərdi sahibkar təsərrüfatı optimal ölçülü əkin sahəsi kənd təsərrüfatı kooperativləri.

Məqalədə hazırki dövrdə aqrar sahədə fərdi sahibkar və ailə-kəndli təsərrüfatlarında əkin sahələrinin forma və ölçülərinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla texnikadan istifadə şəraitinin xüsusiyyətləri açıqlanır. Eyni zamanda, həmin şəraitdə maşın-traktor aqreqatlarından istifadənın yanacaq sərfinin həcmi və səviyyəsinə təsirinə dair texniki-iqtisadi dəyərləndirmələr aparılır. Yanacağın daha səmərəli istifadəsini təmin etməklə istehsalın səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə torpaqların konsolidasiyasının həyata keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Rəşad. Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi