Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrobiznes mühitinin dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri

Sarvan Elxan Cəfərov

sarvan_jafarov@yahoo.com

2229 ­ ­ 35. Yanvar 2021 ­ ­­ ­ biznes mühiti aqrar sahə aqrobiznes biznes mühitinin komponentləri biznes mühitinin tipləri metodologiya investisiya.

PDF READ READ


 Məqalədə biznes mühitinin strukturu və aqrar sahədə onun xüsusiyyətləri açıqlanır. Kənd təsərrüfatı istehsalının dinamik inkişafının vacib şərtlərindən biri kimi bu sahədə işgüzar fəaliyyət üçün əlverişli şərait yaradılmasının rolu göstərilir. Əsas diqqət aqrobiznes mühitinin dəyərləndirilməsinə müxtəlif yanaşmaların təhlilinə yönəldilir. Bu istiqamətdə araşdırmaların nəticəsində müvafiq ümumiləşdirmələr aparılır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.