Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Səid Mustafayev Rövşən

said@metalico.az

12584 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd əhalisi əhali gəlirləri diferensasiya gəlirlərə təsir edən amillər kənd təsərrüfatı sosial transferlər aqrar islahatlar.

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin olunur. Kənd təsərrüfatı, həyətyanı təsərrüfatlardan alınan gəlirlər və sosial transferlər bunların əsasını təşkil etdiyindən bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin aktivləşdirilməsi də xüsusi diqqət mərkəzində olmalıdır. Məqalədə kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşma mənbələrinə, onlara təsir edən amillərə və bu sahədə dövlət siyasətinin təsiri məsələlərinə baxılır.

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd yerlərində əhali məşğulluğunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

XülasəAzərbaycanda əhalinin 47,2 faizi kənd yerlərində yaşayır və kənddə yaşayanların 33-35 faizi əmək qabiliyyətlidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə ...

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır. ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)