Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Nəticəəsasli monitorinq və qiymətləndirmənin konseptual əsaslari və aqrar sahədə tətbiqi məsələləri

Faiq Qasımlı Cavad

faiqasim@yahoo.com

10937 ­ ­ AZ ­ ­ 31. Yanvar 2020 ­ ­­ ­ monitorinq və qiymətləndirmə aqrar siyasət nəticələr zənciri məntiqi çərçivə nəticələr çərçivəsi əsas icra göstəriciləri strateji yol xəritəsi

Xülasə

Məqalədə monitorinq və qiymətləndirmənin konseptual əsasları təhlil edilmiş, bu sahədə dünya praktikasına nəzər yetirilmiş, monitorinq və qiymətləndirmənin ənənəvi fəaliyyətəsaslı prinsiplərdən nəticəəsaslı prinsiplərə keçid, buna olan zərurət və aqrar siyasət sahəsində bu keçidlə bağlı qarşıya çıxan praktiki məsələlər araşdırılmışdır. Bu araşdırma bir tərəfdən dünya praktikasını, digər tərəfdən yerli təcrübəni nəzərə almışdır.Nəticəəsaslı monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində bir sıra terminlərin azərbaycandilli ədəbiyyat üçün yeni olduğunu nəzərə alaraq müəllif dünya ədəbiyyatında bu sahədə istifadə edilən ən mühüm anlayışların bir qisminə aydınlıq gətirməkdədir. Yekunda Azərbaycanda aqrar siyasətin monitorinqi və qiymətləndirilməsi sahəsində əldə olunmuş təcrübə təhlil edilmiş və bu prosesin nətəcəəsaslı prinsiplərə keçidi ilə bağlı təkliflər verilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu