Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Fərman Kərimov Əli

farmankerimov@mail.ru

Elçin Xəlilov Ağası

farmankerimov@mail.ru

Səbuhi Eldarov İsfəndiyar

farmankerimov@mail.ru

Ruhiyyə Məmmədrzayeva İsrafil

farmankerimov@mail.ru

14671 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ şoran şorəkət introduksiya vegetasiya duz stress davamlılıq.

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış torpaqdan yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq etməklə yanaşı duzadavamlı pambıq sortları müəyyən edilməlidir. Bu səbəbdən ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də introduksiya olunmuş Türk sortu “Beyaz Altun-440”, “ADN-123”, “Flaş” sortlarının, habelə yerli “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2%-li duz stresinə qarşı davamlıqları öyrənilmişdir. Alınmış elmi nəticələrin analizindən belə qənaətə gəlmək olar ki, “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” digər pambıq sortlarına nisbətən daha dözümlüdür. Gələcəkdə şoran və şorəkətliyə məruz qalmış torpaqlarda pambıq əkini zamanı əsasən “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” sortlarının əkilməsi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına tövsiyə olunur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim