Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Fərman Əli Kərimov

farmankerimov@mail.ru

Elçin Ağası Xəlilov

farmankerimov@mail.ru

Səbuhi İsfəndiyar Eldarov

farmankerimov@mail.ru

Ruhiyyə İsrafil Məmmədrzayeva

farmankerimov@mail.ru

1018 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ şoran şorəkət introduksiya vegetasiya duz stress davamlılıq.

PDF READ READ

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış torpaqdan yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq etməklə yanaşı duzadavamlı pambıq sortları müəyyən edilməlidir. Bu səbəbdən ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də introduksiya olunmuş Türk sortu “Beyaz Altun-440”, “ADN-123”, “Flaş” sortlarının, habelə yerli “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2%-li duz stresinə qarşı davamlıqları öyrənilmişdir. Alınmış elmi nəticələrin analizindən belə qənaətə gəlmək olar ki, “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” digər pambıq sortlarına nisbətən daha dözümlüdür. Gələcəkdə şoran və şorəkətliyə məruz qalmış torpaqlarda pambıq əkini zamanı əsasən “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” sortlarının əkilməsi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına tövsiyə olunur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi