Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Fərman Kərimov Əli

farmankerimov@mail.ru

Elçin Xəlilov Ağası

farmankerimov@mail.ru

Səbuhi Eldarov İsfəndiyar

farmankerimov@mail.ru

Ruhiyyə Məmmədrzayeva İsrafil

farmankerimov@mail.ru

10336 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ şoran şorəkət introduksiya vegetasiya duz stress davamlılıq.

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış torpaqdan yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq etməklə yanaşı duzadavamlı pambıq sortları müəyyən edilməlidir. Bu səbəbdən ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də introduksiya olunmuş Türk sortu “Beyaz Altun-440”, “ADN-123”, “Flaş” sortlarının, habelə yerli “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2%-li duz stresinə qarşı davamlıqları öyrənilmişdir. Alınmış elmi nəticələrin analizindən belə qənaətə gəlmək olar ki, “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” digər pambıq sortlarına nisbətən daha dözümlüdür. Gələcəkdə şoran və şorəkətliyə məruz qalmış torpaqlarda pambıq əkini zamanı əsasən “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” sortlarının əkilməsi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına tövsiyə olunur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Əkrəm. Həsənzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.