Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

GOSSYPIUM H. növündən olan introduksiya okunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarının tədqiqi

Fərman Əli Kərimov

farmankerimov@mail.ru

Elçin Ağası Xəlilov

farmankerimov@mail.ru

Səbuhi İsfəndiyar Eldarov

farmankerimov@mail.ru

Ruhiyyə İsrafil Məmmədrzayeva

farmankerimov@mail.ru

3116 ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ şoran şorəkət introduksiya vegetasiya duz stress davamlılıq.

PDF READ READ

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri də torpaqların şoranlaşmasıdır. Respublikamızda 100 min hektardan çox sahədə pambıq bitkisi əkilir ki, bu əkin sahələrinin 35-40%-i orta və şiddətli dərəcədə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Şoranlaşmış torpaqdan yüksək məhsul götürmək üçün bütün meliorativ tədbirləri tətbiq etməklə yanaşı duzadavamlı pambıq sortları müəyyən edilməlidir. Bu səbəbdən ölkədə ən çox əkilən introduksiya olunmuş və yerli pambıq sortlarının duz (NaCl) stresinə davamlılıqlarını öyrənərək ən davamlı sortları müəyyən edib fermerlərə tövsiyə olunması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ona görə də introduksiya olunmuş Türk sortu “Beyaz Altun-440”, “ADN-123”, “Flaş” sortlarının, habelə yerli “Gəncə-110”, “Gəncə-114” və “Gəncə-160” sortlarının 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2%-li duz stresinə qarşı davamlıqları öyrənilmişdir. Alınmış elmi nəticələrin analizindən belə qənaətə gəlmək olar ki, “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” digər pambıq sortlarına nisbətən daha dözümlüdür. Gələcəkdə şoran və şorəkətliyə məruz qalmış torpaqlarda pambıq əkini zamanı əsasən “Beyaz Altun-440” və “Gəncə-110” sortlarının əkilməsi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına tövsiyə olunur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  t.e.d., professor  

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.