Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə resursları ilə təminatı

Samir Əhmədov Tufan

ahmadsoy@mail.ru

8450 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ aqrar sahə kiçik və orta sahibkarlıq maliyyə resursları maliyyə vəziyyəti güzəştli kreditlər sığorta.

Aqrar sahədə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması istehsalın inkişafının sürətləndirilməsinin vacib şərtlərindən biri kimi çıxış edir. Məqalədə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarının strukturu açıqlanır. Müəllif tərəfindən keçirilmiş sorğu materiallarının təhlilinin nəticələri əsasında Gəncə-Qazax İqtisadi Rayonunda kiçik sahibkarların maliyyə resursları ilə təminatı sahəsində mövcud olan çətinliklər göstərilir. Eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə güzəştli kreditlərin artırılması, habelə aqrar sahədə sığorta mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə baxılır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı