Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə xarici təcrübənin qiymətləndirilməsi

Əlizamin Quliyev Əli

isgenderov_ramiz@mail.ru

15215 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ aqrar sektor özünüməşğulluq inkişafetmiş ölkələrin təcrübəsi inkişaf edən ölkələr iqtisadi və institusional amillər tənzimləmə.

Məqalədə özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə, o cümlədən aqrar sektorda əldə edilmiş xarici təcrübə təhlil edilmişdir. İnkişafetmiş ölkələrin, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) üzv ölkələrin təcrübəsi nəzərdən keçirilmişdir. Qərbi Avropa, ABŞ və Kanadada özünüməşğulluğun tənzimlənməsi və inkişafının stimullaşdırılması üzrə tətbiq edilən sistemlər səciyyələndirilmişdir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və tənzimlənməsi məsələləri postsovet məkanı ölkələrinin timsalında nəzərdən keçirilmişdir. Müxtəlif ölkələrdə aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafı mühitini formalaşdıran bəzi iqtisadi və institusional amillərə diqqət yetirilmişdir. Müxtəlif inkişaf səviyyəsində olan ölkələrdə kənd yerlərində məşğulluğun bu növünün dəstəklənməsi üzrə dövlət proqramlarının yeri və rolu müəyyən edilmişdir. İlkin yanaşmada aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafı üzrə qabaqcıl təcrübənin ölkəmizdə tətbiqi imkanları qiymətləndirilmişdir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin direktoru,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı,
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar Mərkəzi” departamentinin böyük mütəxəssisi

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Raminə. Mustafayeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu