Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə xarici təcrübənin qiymətləndirilməsi

Əlizamin Quliyev Əli

isgenderov_ramiz@mail.ru

12481 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ aqrar sektor özünüməşğulluq inkişafetmiş ölkələrin təcrübəsi inkişaf edən ölkələr iqtisadi və institusional amillər tənzimləmə.

Məqalədə özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafı üzrə, o cümlədən aqrar sektorda əldə edilmiş xarici təcrübə təhlil edilmişdir. İnkişafetmiş ölkələrin, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) üzv ölkələrin təcrübəsi nəzərdən keçirilmişdir. Qərbi Avropa, ABŞ və Kanadada özünüməşğulluğun tənzimlənməsi və inkişafının stimullaşdırılması üzrə tətbiq edilən sistemlər səciyyələndirilmişdir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən aqrar sektorda özünüməşğulluğun formalaşması və tənzimlənməsi məsələləri postsovet məkanı ölkələrinin timsalında nəzərdən keçirilmişdir. Müxtəlif ölkələrdə aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafı mühitini formalaşdıran bəzi iqtisadi və institusional amillərə diqqət yetirilmişdir. Müxtəlif inkişaf səviyyəsində olan ölkələrdə kənd yerlərində məşğulluğun bu növünün dəstəklənməsi üzrə dövlət proqramlarının yeri və rolu müəyyən edilmişdir. İlkin yanaşmada aqrar sektorda özünüməşğulluğun inkişafı üzrə qabaqcıl təcrübənin ölkəmizdə tətbiqi imkanları qiymətləndirilmişdir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ISO standartlarının tətbiqi üzrə işçi qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.e.d., professor  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu