Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ərzaq təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizlik sistemində yeri

Elbrus Əkbərov Həsən

elbrus.akberov@mail.ru

14498 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ ərzaq təhlükəsizliyi ərzağa əlyetərlik səviyyəsi iqtisadi təhlükəsizlik ərzaq məhsulları ərzaq çatışmazlığı.


 Məqalədə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi ölkə əhalisinin zəruri həcmdə və keyfiyyətdə ərzaq məhsulları ilə təminatındakı rolu, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsini şərtləndirən amillər haqqında məlumat verilmişdir. Həmçinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi, o cümlədən ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin qida rasionuna yenidən baxmaqla qida normasının işlənməsi, Azərbaycanın regionda aparıcı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına çevrilməsi yolları və ayrı-ayrı ölkələrdə ərzaq çatışmazlığı məsələlərinə baxılmışdır. Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün institusional potensialın gücləndirilməsi istiqamətində də zəruri tədbirlərin görüldüyü qeyd edilmişdir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis