Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə informasiya və məsləhət xidmətlərinin inkişafında xarici və yerli təcrübə

Həcər Namazova Elşən

namazovahecer@gmail.com

13192 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ informasiya və məsləhət xidmətləri innovasiyalar kənd təsərrüfatı aqrobiznes.

Məqalədə aqrar sahənin subyektlərinə informasiya və məsləhət xidmətləri göstərilməsinin xarici və yerli təcrübəsi araşdırılır. İnformasiya-məsləhət xidməti anlayışının tərifi verilir və aqrar sektorun innovativ inkişafı şəraitində bu sahədə fəaliyyətin əsas istiqamətləri qeyd olunur. ABŞ, Böyük Britaniya və Hollandiyada informasiya-məsləhət xidməti sisteminin təşkili və fəaliyyəti təhlil olunur. Kənd təsərrüfatı subyektləri üçün yerli informasiya və məsləhət xidmətləri sisteminin vəziyyəti nəzərdən keçirilir. Ölkədə informasiya və məsləhət sahəsinin səmərəli inkişafı üçün müəllif 3 istiqamətdə iş aparmağı təklif edir. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

   

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı,
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar Mərkəzi” departamentinin böyük mütəxəssisi

   

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı