Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Logistika təminatının yaxşılaşdırılması imkanları: ölkələrarası müqayisə konteksində baxış

Samir Məhərrəmov Müseyib

meherremov_samir@yahoo.com

7806 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ logistika logistika təminatı Logistika Effektivliyi İndeksi Logistics Performans Index Strateji Yol Xəritəsi investorlar yaşıl dəhliz.

Yeni elmi-praktiki istiqamət hesab edilən logistik təminata marağın artması bir tərəfdən iqtisadiyyatın bazaryönümlü inkişaf etdirilməsinə olan tələbatdan irəli gəlirsə, digər tərəfdən məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin getdikcə artması, ehtiyatların idarə edilməsi fəlsəfəsində fundamental dəyişikliklərin baş verməsi, marketinq konsepsiyasının, habelə kompüter texnologiyalarının geniş tətbiq edilməsi kimi amillərlə bağlıdır. Bu məqalədə Azərbaycanın Logistika Effektivliyi İndeksi (Logistics Performans Index) ölkələrarası müqayisə kontekstində analiz edilir, respublikamızda qeyri-neft ixracının, o cümlədən aqrar ixracın artırılması baxımından logistik təminatın inkişafı və bu sahədə tətbiq olunan mexanizmlərə baxılır, ölkənin ixrac potensialının artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan “Yaşıl dəhliz” buraxılış qaydalarının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə nəzər yetirilır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru