Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri

Orxan Arif Balayev

orxan.balayev@gmail.com

1027 ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ müasir marketinq metodları yeni trendlər hədəf kütləsi rəqəmsal iqtisadiyyat təsir mexanizmi modern reklam.

PDF READ READ

İqtisadiyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin kütləvi hal alması, rəqəmsallaşmanın insan həyatının bütün sahələrinə sürətlə nüfuz etməsi, bu proseslərin qloballaşması və qloballaşmanın təşviq edilməsi kimi meyillər göstərir ki, dövlət, elm və bazar iştirakçıları rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf prosesindən kənarda qala bilməz. Milli və qlobal çərçivədə gündən-günə bu meyilin artması baş verən və gələcəkdə gözlənilən dəyişikliklərə hazır olmaq, onların tətbiqi məsələlərində beynəlxalq səviyyədən geri qalmamaq, hətta onu qabaqlamaq kimi önəmli problemləri qarşıya qoyur. Göstərilən və digər amillərin təsiri altında marketinq elmi də digər elm sahələri kimi metod və funksiyalar, eləcə də iş prinsipləri baxımından mütəmadi dəyişikliklərə məruz qalır və təkmilləşir. İstehsalın, ticarətin,  tələbin, təklifin və s. yeni metodları formalaşdıqca, bütün bu proseslərin önündə duran marketinqə də yeni yanaşmalar, yeni baxışlar yaranır. Bu məqalədə dünyada mövcud olan ən modern marketinq metodlarının iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən sahibkarların biznes fəaliyyətlərinə tətbiqi məsələləri işıqlandırılmışdır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.e.d., professor  

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Maarif. Yusifov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu