Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri

Orxan Balayev Arif

orxan.balayev@gmail.com

16446 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ müasir marketinq metodları yeni trendlər hədəf kütləsi rəqəmsal iqtisadiyyat təsir mexanizmi modern reklam.

İqtisadiyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin kütləvi hal alması, rəqəmsallaşmanın insan həyatının bütün sahələrinə sürətlə nüfuz etməsi, bu proseslərin qloballaşması və qloballaşmanın təşviq edilməsi kimi meyillər göstərir ki, dövlət, elm və bazar iştirakçıları rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf prosesindən kənarda qala bilməz. Milli və qlobal çərçivədə gündən-günə bu meyilin artması baş verən və gələcəkdə gözlənilən dəyişikliklərə hazır olmaq, onların tətbiqi məsələlərində beynəlxalq səviyyədən geri qalmamaq, hətta onu qabaqlamaq kimi önəmli problemləri qarşıya qoyur. Göstərilən və digər amillərin təsiri altında marketinq elmi də digər elm sahələri kimi metod və funksiyalar, eləcə də iş prinsipləri baxımından mütəmadi dəyişikliklərə məruz qalır və təkmilləşir. İstehsalın, ticarətin,  tələbin, təklifin və s. yeni metodları formalaşdıqca, bütün bu proseslərin önündə duran marketinqə də yeni yanaşmalar, yeni baxışlar yaranır. Bu məqalədə dünyada mövcud olan ən modern marketinq metodlarının iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən sahibkarların biznes fəaliyyətlərinə tətbiqi məsələləri işıqlandırılmışdır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Əbdülrəhim. Dadaşov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi, UNEC-in doktorantı

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı