Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə i̇nnovasi̇yali i̇nki̇şaf potensi̇ali və onun reallaşdirilmasi mühi̇ti̇ni̇n dəyərləndi̇ri̇lməsi̇nə yanaşmalar

Nərmin Səttərova Mədəd

sattarova.narmin95@mail.ru

14891 ­ ­ AZ ­ ­ 39. Fevral 2022 ­ ­­ ­ aqrar sahə innovasiya potensialı rəqəmsallaşma kənd əhalisinin “qocalması” pandemiya çoxfunksiyalılıq

İnnovasiyaların aqrar sahədə səmərəliliyin və rəqabət qabiliyyətinin həlledici amilinə çevrildiyi müasir dövrdə innovasiya potensialının tədqiqi və onun reallaşdırılması mühitinin xarakterizə edilməsi xüsusi aktuallığa malik məsələlərdir. Məqalədə aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının mahiyyətinə aydınlıq gətirilmiş və onun reallaşdırılması mühiti səciyyələndirilmişdir. Sahənin innovasiya potensialı dəyərləndirilmiş, həmin potensialın reallaşdırılması mühitinin səciyyələndirilməsi üçün fərqli yanaşmalar müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılmasında rəqəmsal mühitin üstünlüklərindən istifadə imkanları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə innovasiya potensialının reallaşmasında kənd əhalisinin “qocalması”, təsərrüfatların ölçüsü, çoxfunksiyalılıq və pandemiya amilləri mühüm rola malikdir.

Bu məqalədə də aqrar sahənin innovasiya potensialının reallaşması imkanları aşkar edilmiş, həmin imkanların gerçəkləşdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.e.d., professor  

Cover
Nəcibə. Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Anar. Abbasov

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  t.e.d., professor  

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin direktoru,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı