Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə i̇nnovasi̇yali i̇nki̇şaf potensi̇ali və onun reallaşdirilmasi mühi̇ti̇ni̇n dəyərləndi̇ri̇lməsi̇nə yanaşmalar

Nərmin Səttərova Mədəd

sattarova.narmin95@mail.ru

11318 ­ ­ AZ ­ ­ 39. Fevral 2022 ­ ­­ ­ aqrar sahə innovasiya potensialı rəqəmsallaşma kənd əhalisinin “qocalması” pandemiya çoxfunksiyalılıq

İnnovasiyaların aqrar sahədə səmərəliliyin və rəqabət qabiliyyətinin həlledici amilinə çevrildiyi müasir dövrdə innovasiya potensialının tədqiqi və onun reallaşdırılması mühitinin xarakterizə edilməsi xüsusi aktuallığa malik məsələlərdir. Məqalədə aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının mahiyyətinə aydınlıq gətirilmiş və onun reallaşdırılması mühiti səciyyələndirilmişdir. Sahənin innovasiya potensialı dəyərləndirilmiş, həmin potensialın reallaşdırılması mühitinin səciyyələndirilməsi üçün fərqli yanaşmalar müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf potensialının reallaşdırılmasında rəqəmsal mühitin üstünlüklərindən istifadə imkanları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə innovasiya potensialının reallaşmasında kənd əhalisinin “qocalması”, təsərrüfatların ölçüsü, çoxfunksiyalılıq və pandemiya amilləri mühüm rola malikdir.

Bu məqalədə də aqrar sahənin innovasiya potensialının reallaşması imkanları aşkar edilmiş, həmin imkanların gerçəkləşdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi