Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması

Savalan Seyfəddinov Şahbaba, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

sseyfaddin55@gmail.com

9412 ­ ­ RU ­ ­ 39. Fevral 2022 ­ ­­ ­ səmərəliliyin artırılması otarma dərəcəsi biomüxtəliflik deqradasiya eroziya daşqın yenidən şoranlaşma

Məqalədə otlaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının vəziyyəti və əsas istiqamətləri araşdırılır. Göstərilir ki, otarmaq hüququnun verilməsi nəzəri cəhətdən heyvanların sayına əsaslanır, lakin icazə verilən otlaq normalarına riayət olunmasına nəzarət üçün praktiki olaraq ciddi qaydalar mövcud deyil. Belə şəraitdə otlaqların dəfələrlə yüklənməsi nəticəsində həmin sahələrin yemlik üçün məhsuldarlığı (onları quru ota çevirməklə) aşağı düşmüş, bəzi hallarda otlaqların eroziyası prosesləri baş vermişdir. Aparılan araşdırmalar göstərib ki, mövcud problemlərdən biri olan həddən artıq yüklənmə yabanı bitkilərin botaniki tərkibinin deqradasiyasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində torpaq eroziyasına gətirib çıxarır. Mal-qaranın otarılmasına nəzarətin olmaması ekosistemləri təhlükə altına alır. Həddindən artıq yüklənmə təkcə bitki örtüyünün deyil, həm də vəhşi heyvanların yaşayış yerlərinin və biomüxtəlifliyin eroziyasına gətirib çıxarır ki, bu da yolverilməzdir.

Məqalədə müəllifin müvafiq istiqamətdə apardığı elmi-təcrübi tədqiqatların nəticələri də nəzərə alınmaqla otlaqların yaxşılaşdırılması və səmərəli istifadəsi üçün konkret tədbirlər təklif olunur.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Müşfiq. Tükanov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı