Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar əsaslı klasterlərin rolu

Xəyalə Yaqub Quluyeva

guliyeva_xeyale85@mail.ru

1427 ­ ­ 39. Fevral 2022 ­ ­­ ­ aqrar əsaslı klasterlər ərzaq təhlükəsizliyi rəqabətlilik dayanıqlı inkişaf kooperasiya inteqrasiya

PDF READ READ

Məqalə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kənd təsərrüfatı klasterlərinin rolunun araşdırılmasına həsr edilmişdir. Müəllif ərzaq təhlükəsizliyinin artırılmasının təsirli vasitələr axtarmağı tələb etdiyini və belə vasitələrdən birinin də aqrar əsaslı klasterlərin yaradılması olduğunu göstərir.

Məqalədə qeyd edilən problemin uğurla həlli məsələlərinə baxılır. Bu istiqamətdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının və emalçılarının, iri və kiçik biznes müəssisələrinin, universitetlərin, tədqiqat və inkişaf təsisatlarının əməkdaşlığı ilə kənd təsərrüfatı klasteri sistemində səmərəli inteqrasiyaya imkan yaradan təşkilatlanma mexanizmlərinin formalaşdırılması təklif edilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri