Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatında çoxfunksiyalılığın struktur xüsusiyyətləri

Abbas Tofiq Səfərov

abbas211@mail.ru

3296 ­ ­ 39. Fevral 2022 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı istehsalı çoxfunksiyalılıq təşkilati-iqtisadi mexanizmlər səmərəlilik meyarlar

PDF READ READ

Məqalədə kənd təsərrüfatı istehsalının çoxfunksiyalı xarakterinin nəzəri əsasları araşdırılır. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalı sisteminin emergent effekti (çoxfunksiyalı sistemdə onun qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elementləri tərəfindən yaradılan, lakin onlara daxil olmayan xassələrin təzahürü) təzahürlərinin əsas komponentləri ayrılır. Eləcə də kənd təsərrüfatının çoxfunksional xüsusiyyətləri haqqında tədqiqatçıların fikirləri və bu istiqamətdə müəllif mülahizələri əsasında onun ümumiləşdirilmiş cəhətləri qeyd edilir.

Eyni zamanda kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalı inkişafının təşkilati-iqtisadi mexanizminin struktur elementləri və xüsusiyyətləri açıqlanır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi