Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müasir şəraitdə baramaçılığın inkişaf meyilləri

Gülnarə Səlimova Bəymirzə

selimova1963@mail.ru

Aygün Səlimova İlham

aygun.selimova.1991@mail.ru

3455 ­ ­ AZ ­ ­ 40. Avqust 2022 ­ ­­ ­ barama ipəkçilik istehsal emal inkişaf dövlət dəstəyi

Məqalədə baramaçılığın müasir inkişaf meyilləri, barama istehsalı və emalı sahəsində dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi üzrə ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi təhlil olunur. Eyni zamanda ölkəmizdə də baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı üçün geniş imkanların mövcud olduğu vurğulanır və bu sahəni inkişaf etdirmək üçün müxtəlif ölkələrin təcrübələrindən istifadə etmək tövsiyə edilir. Azərbaycanda baramaçılığa göstərilən mövcud dəstək tədbirləri ilə yanaşı, sahə ilə məşğul olan fermerlərə və sahibkarlara aşağı faizli kreditlərin verilməsi, digər stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Aygül. Səlimova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu