Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Müasir şəraitdə baramaçılığın inkişaf meyilləri

Gülnarə Səlimova Bəymirzə

selimova1963@mail.ru

Aygün Səlimova İlham

aygun.selimova.1991@mail.ru

9570 ­ ­ AZ ­ ­ 40. Avqust 2022 ­ ­­ ­ barama ipəkçilik istehsal emal inkişaf dövlət dəstəyi

Məqalədə baramaçılığın müasir inkişaf meyilləri, barama istehsalı və emalı sahəsində dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi üzrə ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi təhlil olunur. Eyni zamanda ölkəmizdə də baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı üçün geniş imkanların mövcud olduğu vurğulanır və bu sahəni inkişaf etdirmək üçün müxtəlif ölkələrin təcrübələrindən istifadə etmək tövsiyə edilir. Azərbaycanda baramaçılığa göstərilən mövcud dəstək tədbirləri ilə yanaşı, sahə ilə məşğul olan fermerlərə və sahibkarlara aşağı faizli kreditlərin verilməsi, digər stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ISO standartlarının tətbiqi üzrə işçi qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti “İqtisadiyyat və statistika” kafedrası

  i.e.d., professor  

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  t.e.d., professor  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı