Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə rəqabətqabiliyətlilik: dayanıqlı inkişaf kontekstində nəzəri yanaşmaların təhlili

Natiq Hacıyev Qədim, i.ü.f.d., dosent

n.qadjiev2012@yandex.ru

2490 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ : kənd təsərrüfatı aqrar iqtisadiyyat dayanıqlılıq rəqabət rəqabətqabiliyyətlilik

Məqalədə bəzi alimlərin və tədqiqatçıların əsərlərinə müraciət olunaraq aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətliliyə dayanıqlı inkişaf kontekstində nəzəri yanaşmaların təhlili aparılmışdır. Təhlil aparılan zaman ümumən aqrar iqtisadiyyatın və eyni zamanda onun ayrı-ayrı sahələrinin, həmçinin bəzi məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqində müəlliflərin rəqabətqabiliyyətlilik və dayanıqlılıq, o cümlədən aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətliliyi və dayanıqlı inkişafı haqda irəli sürülən nəzəri müddəalar və baxışlara müraciət olunaraq həqiqi rəqabətqabiliyyətliliyin və dayanıqlılığın məğzinin araşdırılmasına çalışılmışdır

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Teymur. Nağıbəyli

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d.