Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri

Təhminə Səfərli Hamlet

tahminabdu@gmail.com

2616 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ iqtisadi təhlükəsizlik ərzaq təhlükəsizliyi kənd təsərrüfatı məhsulları ərzaq məhsulları istehlak qiymətləri qiymət amili

Ərzaq insanların sağlamlığının və fəal həyat tərzinin əsasını təşkil edir ki, bu da müvafiq yönümdə bütün zəruri imkanların birləşdirilməsini tələb edir. Müasir ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası əhalinin ərzaq məhsulları ilə uzunmüddətli və etibarlı təminatına yönəldilmişdir. Məqalədə ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə milli və iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm aspekti kimi baxılaraq onun təmin olunmasının əsas amilləri təhlil edilir. Əsas məhsul növləri üzrə təminat sahəsində daxili istehsalın və idxalın rolu açıqlanır. Bununla yanaşı son dövrdə qida məhsullarının qiymətlərində baş verən dəyişikliklərin əhalinin ərzaq təminatına təsiri məsələlərinə baxılır

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim