Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri

Təhminə Səfərli Hamlet

tahminabdu@gmail.com

12372 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ iqtisadi təhlükəsizlik ərzaq təhlükəsizliyi kənd təsərrüfatı məhsulları ərzaq məhsulları istehlak qiymətləri qiymət amili

Ərzaq insanların sağlamlığının və fəal həyat tərzinin əsasını təşkil edir ki, bu da müvafiq yönümdə bütün zəruri imkanların birləşdirilməsini tələb edir. Müasir ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası əhalinin ərzaq məhsulları ilə uzunmüddətli və etibarlı təminatına yönəldilmişdir. Məqalədə ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə milli və iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm aspekti kimi baxılaraq onun təmin olunmasının əsas amilləri təhlil edilir. Əsas məhsul növləri üzrə təminat sahəsində daxili istehsalın və idxalın rolu açıqlanır. Bununla yanaşı son dövrdə qida məhsullarının qiymətlərində baş verən dəyişikliklərin əhalinin ərzaq təminatına təsiri məsələlərinə baxılır

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aytən. Şükürova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, baş müəllim, tədqiqatçı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent