Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının maliyyələşməsi mexanizmləri

Tural Məmmədzadə Tahir

turalmemmedov521@gmail.com

5815 ­ ­ AZ ­ ­ 42. Dekabr 2022 ­ ­­ ­ dayanıqlı inkişaf kənd təsərrüfatı maliyyə mexanizmi investisiya subsidiya kredit maliyyə mənbələri

Məqalədə kənd təsərrüfatının daxili və xarici maliyyələşmə mənbələrindən, onların növlərindən bəhs olunur. İnvestisiya, subsidiya, kredit resursları kimi maliyyə mənbələrinin üstün və çatışmayan cəhətləri göstərilir, onların kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafında roluna baxılır.
Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində qəbul edilmiş dövlət proqramları çərçivəsində əldə edilmiş göstəricilər statistik məlumatlarla, qrafiklərlə əyani formada göstərilərək qiymətləndirilir.
Məqalədə fermerlərə göstərilən maliyyə dəstəyinin, onların kredit resurslarına çıxış imkanlarının artırılması, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) uyğunluğu və ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təsiri göstərilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İslam. İbrahimov

Bakı Biznes Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Qabil. Kazımov

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti