Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar emal sənayesinin perspektiv inkişaf amillərinin dəyərləndirilməsi

Yusif Abayev Qəşəm

yusifabayev@mail.ru

5817 ­ ­ AZ ­ ­ 42. Dekabr 2022 ­ ­­ ­ perspektiv aqrar emal müəssisəsi innovasiya risk rəqəmsal texnologiyalar

Məqalədə aqrar emal sənayesi müəssisələrinin inkişaf perspektivlərini şərtləndirən amillər xarakterizə olunmuş və həmin perspektivlərə müəllif münasibəti bildirilmişdir. Aqrar emal məhsullarının bazar konyunkturu və bazarın genişlənməsi perspektivlərini müəyyən edən amillərə xüsusi diqqət verilmişdir. Sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin inkişafında innovasiya amilinin rolu və innovasiyalı fəaliyyətin təşviqi sisteminin vəziyyəti, istehsal-emal-istehlak zəncirinin optimallaşdırılmasının məhdudiyyət şərtləri müəyyən edilmişdir. Habelə aqrar emal fəaliyyətində risklərin idarəolunması sisteminin təkmilləşdirilməsində rəqəmsal mühitin üstünlüklərinin reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Aygün. Səlimova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) V kurs tələbəsi

   

Cover
Gülnar. Bəşirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Ramiz. İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti