Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Bioloji aktivlər üzrə məsrəflərin kapitallaşdırılması əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Vüqar Mehdiyev Muxtar, i.ü.f.d., dosent

vugarmehdiyev@yandex.ru

977 ­ ­ AZ ­ ­ 43. Aprel 2023 ­ ­­ ­ bioloji aktivlər məsrəflərin kapitallaşdırılması

Məqalədə bioloji aktivlərin iqtisadi mahiyyəti açıqlanmaqla onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin müasir vəziyyəti təhlil edilmiş və bunların əsasında mühasibat uçotunun bu sahəsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri araşdırılmışdır.

Müəllif tərəfindən bioloji aktivlərlə əlaqədar olan biznes-təsərrüfat əməliyyatlarının, həmçinin də onlarla bağlı olan məsrəflərin kapitallaşdırılması əməliyyatlarının uçotuna dair kifayət qədər elmi araşdırmaların olmadığı qeyd edilmiş və uçotun bu sahəsinin tədqiqatına ciddi ehtiyac olduğu vürğulanmışdır. Burada bioloji aktivlərlə əlaqədar olan kapitallaşdırma əməliyyatlarının iqtisadi mahiyyəti, xarakterik xüsusiyyətləri, bu sahədə baş verə biləcək biznes-təsərrüfat əməliyyatlarının məzmunu və onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsi qaydaları şərh edilmişdir. Bu zaman ayrıayrı biznes-təsərrüfat əməliyyatlarına dair yeni mühasibat müxabirləşmələri tərtib edilərək bu proseslərdə beynəlxalq standartların əlaqədar müddəalarının istifadə edilməsi məsələlərinə şərh verilmişdir. Sonda tədqiqat işindən alınmış nəticələr göstərilmiş, həmçinin uçotun bu sahəsinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı,
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar Mərkəzi” departamentinin böyük mütəxəssisi

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Nuridə. Qasımova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Günel. Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Tədqiqatlar departamentinin direktoru,
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent