Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda qoyunçuluğun tarixi keçmişi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

Ramiz İsgəndərov Kamal, i.e.d., professor

isgenderov_ramiz@mail.ru

Famil Rüstəmov Vəli, i.ü.f.d., dosent

familrustamov456@gmail.com

978 ­ ­ AZ ­ ­ 44. Dekabr 2023 ­ ­­ ­ aqrar sahə heyvandarlıq qoyunçuluq ət yun biçənək otlaq

Təqdim edilən məqalədə qoyunçuluğun insan cəmiyyəti üçün əhəmiyyəti, qoyun ətinin faydaları göstərilir, dünyada qoyunçuluğun müasir vəziyyəti araşdırılır, qoyun, qoyun əti, yun istehsalı üzrə dünya liderləri olan ölkələr qeyd olunur. Həmçinin Azərbaycanda qoyunçuluqla bağlı mövcud durum, qoyunların sayı, cinslərindən ətraflı bəhs olunur, bu sahədə mövcud problemlər, maneələr işıqlandırılır. Sonda isə Azərbaycanda qoyunçuluğun inkişafı ilə bağlı bir sıra təkliflər irəli sürülür.

DİGƏR YAZILARI

 

Aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin tənzimlənməsi sisteminin xarakteristikası

Aqrar-sənaye innovasiyaları üzrə dövlət - özəl bölmə tərəfdaşlığı layihələrinin reallaşdırılması müvafiq tənzimləmə sisteminin mövcudluğunu tələb edir. ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Nigar. Qasımova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Vüqar. Mehdiyev

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent