Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sistemində struktur dəyişikliklər

Aytən Şükürova Akif

shukurovaayten@mail.ru

15537 ­ ­ AZ ­ ­ 32. Aprel 2020 ­ ­­ ­ satış kənd təsərrüfatı məhsulları reallaşdırma satış kanalları problem aqrobiznes

Məqalədə aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılmasının təşkili, bölgü kanallarının seçilməsi, onların quruluşu və reallaşdırma prosesinə təsir edən amillərə baxılmış, həmçinin struktur dəyişikliklər təhlil edilmişdir. Bununla yanaşı, məqalədə aqrar məhsulların reallaşdırılması mərhələsində meydana çıxan problemlər və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün bir sıra yollar və təkliflər verilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Turanə. Mustafayeva

Qərbi Kaspi Universitetinin doktorantı

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı