Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının inkişaf mexanizmi

Sevil Məhərrəmova Aydın

agromexanika.etiqb@mail.ru

15855 ­ ­ AZ ­ ­ 32. Aprel 2020 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı aralıq xərclər maddi-texniki baza qiymət tənzimlənməsi

Məqalədə kənd təsərrüfatının və onun maddi-texniki bazasının inkişafının müasir vəziyyəti öyrənilmişdir. Bu sahədə müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının maddi-texniki resursların əldə edilməsi zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərə nəzər salınmış və həmin çətinliklərin aradan qaldırılması üçün elmi əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir. İstehsalçıların maddi-texniki resurslarla təminatının yaxşılaşdırılması üçün onların arasında müntəzəm sorğuların aparılmasının və bu əsasda maddi-texniki resurslara tələbatın müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Umxanım. Ağakişiyeva

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrası, müəllim

   

Cover
Ərəstun. Cəlilov

  i.ü.f.d.  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Əkrəm. Həsənzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Firidun. Tağıyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, departament rəhbəri

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi