Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Mehman Ağarza Rzayev, aqrar elmlər doktoru

rzayevm@yahoo.com

6123 ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ ağıllı əkinçilik iqlim dəyişikliyi yeni texnologiyalar suvarma dövlət proqramı subsidiya siyasəti aqropark institusional quruluş innovasiya sənaye parkı

PDF READ READ

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması zərurəti kontekstində ağıllı əkinçilik texnologiyalarının mövcud vəziyyəti və inkişaf tendensiyaları nəzərdən keçirilir. Ölkədə ağıllı əkinçiliyin mövcud inkişaf vəziyyəti dövlət tədbirləri, subsidiya siyasətləri, investisiya təşviqləri və institusional struktur da daxil olmaqla indiki kənd təsərrüfatı təcrübəsi təhlil edilir. Bu təhlillərə əsasən, milli kənd təsərrüfatında ağıllı əkinçilik texnologiyaları tətbiqetmələrinin genişləndirilməsinə dair təkliflər verilmişdir. İnnovativ ağıllı əkinçilik texnologiyalarının geniş tətbiqi, suvarma və meliorasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatında alternativ enerji mənbələrinin inkişafı və tətbiqi, yüksək bitki məhsuldarlığı üçün torpaq, su və enerjiyə qənaət edən texnologiyaların kombinasiyası ilə dəqiq əkinçilik həlləri və bölgələrdə məhsul yığımı sonrası və qida emalı infrastrukturunun inkişafı daxil olmaqla bu siyasətin dörd istiqamətdə dəstəklənməsi tövsiyə edilir.

DİGƏR YAZILARI

 

İqlim dəyişmələri şəraitində suvarma əkinçiliyində su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələləri

XülasəMəqalədə iqlim dəyişiklikləri şəraitində ölkəmizdə kənd təsərrüfatında su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələlərinə baxılır. Kənd ...

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülnarə. Səlimova

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, böyük elmi işçi

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi