Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ağıllı kənd təsərrüfatı və innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri

Mehman Ağarza Rzayev, aqrar elmlər doktoru

rzayevm@yahoo.com

3672 ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ ağıllı əkinçilik iqlim dəyişikliyi yeni texnologiyalar suvarma dövlət proqramı subsidiya siyasəti aqropark institusional quruluş innovasiya sənaye parkı

PDF READ READ

Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında torpaq və su ehtiyatlarının məhdud olması və davam edən iqlim dəyişikliyi şəraitində kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması zərurəti kontekstində ağıllı əkinçilik texnologiyalarının mövcud vəziyyəti və inkişaf tendensiyaları nəzərdən keçirilir. Ölkədə ağıllı əkinçiliyin mövcud inkişaf vəziyyəti dövlət tədbirləri, subsidiya siyasətləri, investisiya təşviqləri və institusional struktur da daxil olmaqla indiki kənd təsərrüfatı təcrübəsi təhlil edilir. Bu təhlillərə əsasən, milli kənd təsərrüfatında ağıllı əkinçilik texnologiyaları tətbiqetmələrinin genişləndirilməsinə dair təkliflər verilmişdir. İnnovativ ağıllı əkinçilik texnologiyalarının geniş tətbiqi, suvarma və meliorasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatında alternativ enerji mənbələrinin inkişafı və tətbiqi, yüksək bitki məhsuldarlığı üçün torpaq, su və enerjiyə qənaət edən texnologiyaların kombinasiyası ilə dəqiq əkinçilik həlləri və bölgələrdə məhsul yığımı sonrası və qida emalı infrastrukturunun inkişafı daxil olmaqla bu siyasətin dörd istiqamətdə dəstəklənməsi tövsiyə edilir.

DİGƏR YAZILARI

 

İqlim dəyişmələri şəraitində suvarma əkinçiliyində su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələləri

XülasəMəqalədə iqlim dəyişiklikləri şəraitində ölkəmizdə kənd təsərrüfatında su və torpaq ehtiyatlarından istifadənin informasiya təminatı məsələlərinə baxılır. Kənd ...

Kənd təsərrüfatında su ehti̇yatlarından i̇sti̇fadəni̇n aktual problemləri̇ və səmərəli̇li̇yi̇ məsələləri̇

Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının məhdudluğu və iqlim dəyişmələri fonunda azalması tendensiyasının güclənməsi onun kənd təsərrüfatında səmərəli istifadəsini ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ələmdar. Əsgərov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ramil. Huseyn

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.e.d.  

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Abrehet. Mehari

Efiopiya Dövlət Qulluğu Universitetinin müəllimi

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Arzu. Hüseyn

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı