Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun inkişaf amilləri

Müşfiqə Məmmədova Əjdər, i.ü.f.d., dosent

mushfiqa38@gmail.com

17244 ­ ­ AZ ­ ­ 33. İyul 2020 ­ ­­ ­ bazar infrastrukturu istehsal topdansatış pərakəndə satış logistika marketinq

Məqalədə aqrobiznes sferasında bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər açıqlanır. Eyni zamanda, son dövrlər ərzində bazar infrastrukturunun inkişafının əsas istiqamətləri araşdırılır və müvafiq dəyərləndirmələr aparılır. Göstərilir ki, modern infrastruktur obyektlərinin yaradılması, müvafiq institusional dəyişikliklərin aparılması kənd təsərrüfatı məhsullarının itkilərinin ixtisar olunmasına və keyfiyyətinin saxlanılmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Bununla birlikdə müvafiq istiqamətdə sistemli tədbirlərin reallaşdırılmasının davam etdirilməsinə ehtiyac vardır.

DİGƏR YAZILARI

 

Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişaf mexanizmi

Xülasə Məqalədə bazar infrastrukturunun xüsusiyyətləri, habelə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun formalaşmasına qoyulan tələblər açıqlanır. Həmçinin məqalədə ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı,
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun “Elmi Araşdırmalar Mərkəzi” departamentinin böyük mütəxəssisi

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Yusif. Axundov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Faiq. Qasımlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti