Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatında alternativ maliyyə alətlərindən istifadə imkanları

Samir Səxavət Ağayev

samir.aghaev@gmail.com

4896 ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi İslam maliyyə alətləri ənənəvi maliyyə alətləri ənənəvi maliyyələşdirmə İslam maliyyələşdirmə mexanizmi

PDF READ READ

Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsində ənənəvi maliyyə alətləri ilə yanaşı alternativ maliyyə alətlərindən də istifadə edilməkdədir. Bununla əlaqədar məqalədə ənənəvi maliyyələşdirməyə alternativ olan ortaqlıq və sifariş əsaslı İslam maliyyələşdirmə mexanizminin kənd təsərrüfatında tətbiqi imkanlarına baxılır. Bu növ alətlərin həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, həm də onların emalı və satışının maliyyələşdirilməsində əhəmiyyəti böyükdür. Qeyd edilən alətlər fermerlər üçün faizli kreditlərə alternativ olan maliyyələşdirmə mənbəyi formalaşdırmağa şərait yaradır

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Akif. Ağbabalı

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İsak. Rza

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Ayaz. Müseyibov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
İbrahim. Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

  AMEA-nın müxbir üzvü, k.t.e.d., professor  

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.