Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilərinin müəyyən edilməsinin metodoloji məsələləri

Nizami Qafarov Cəlal, i.ü.f.d., dosent

qafarovnizami@mail.ru

14930 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ aqrar sahə səmərəlilik qiymətləndirmə göstəricilər sistemi inteqral göstəricilər səmərəlilik reytinqi

Məqalədə aqrar sahədə səmərəliliyin inteqral göstəricilər əsasında dəyərləndirilməsinin metodoloji məsələləri araşdırılır. İqtisadi və sosial səmərəliliyin mahiyyətinə dair müxtəlif tədqiqatçıların fikirləri təhlil olunur və müvafiq ümumiləşdirmələr aparılır. Əsas diqqət aqrar sahədə səmərəliliyi səciyyələndirən inteqral göstəricilərin formalaşması xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına yönəldilir. Ayrı-ayrı regional bölmələr üzrə aqrar sahənin səmərəlilik səviyyəsini müqayisəli dəyərləndirməyə imkan verən metodik yanaşmanın tətbiqinin məqsədəuyğun olduğu göstərilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Ülviyyə. Rəsulova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), müəllim, dissertant

   

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı