Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatında sahibkarlığın iqtisadi səmərəliliyinin meyarları və göstəriciləri

Natiq Mirzəyev Sərhad

mirzoev.n@mail.ru

14423 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı meyar göstərici sahibkarlıq sahibkarlıq fəaliyyəti səmərəlilik

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi onun həyata keçirilməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin düzgün qiymətləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Səmərəlilik təsərrüfat subyektinin fəaliyyətində təbii, təşkilati, iqtisadi və sosial şərtlərin qarşılıqlı əlaqəsini özündə əks etdirir. Məqalədə aqrar sahədə sahibkarlıq müəssisələrində istehsalın səmərəliliyinin əsas meyarları və göstəricilərinin müəyyən olunması məsələləri araşdırılır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi üçün əsas göstəricilərin seçilməsi ilə bağlı təklif hazırlanmışdır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Böyükxanım. Cəfərzadə

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Aygün. Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti

   

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Şəhla. Əfəndiyeva

Bakı Dövlət Universiteti