Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatında sahibkarlığın iqtisadi səmərəliliyinin meyarları və göstəriciləri

Natiq Mirzəyev Sərhad

mirzoev.n@mail.ru

8631 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd təsərrüfatı meyar göstərici sahibkarlıq sahibkarlıq fəaliyyəti səmərəlilik

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər hansı fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi onun həyata keçirilməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin düzgün qiymətləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Səmərəlilik təsərrüfat subyektinin fəaliyyətində təbii, təşkilati, iqtisadi və sosial şərtlərin qarşılıqlı əlaqəsini özündə əks etdirir. Məqalədə aqrar sahədə sahibkarlıq müəssisələrində istehsalın səmərəliliyinin əsas meyarları və göstəricilərinin müəyyən olunması məsələləri araşdırılır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi üçün əsas göstəricilərin seçilməsi ilə bağlı təklif hazırlanmışdır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.