Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə innovativ idarəetmə: effektiv strateji planlaşdırma yanaşması

Zöhrə Abbasova Eldar

zmabbasova@gmail.com

5647 ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ aqrar sahə innovativ idarəetmə strateji planlaşdırma hədəf dayanıqlı inkişaf

Xülasə

Kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq və dayanıqlı iqtisadi inkişafa dəstək vermək vacib strateji məqsədlərin sırasında yer alır. Davamlı iqtisadi artım sosial-iqtisadi inkişafın ilkin şərtlərindən biridir. Bu səbəbdən daha çox gəlir və məşğulluq imkanları yaradacaq strateji planlaşdırmanı inkişaf etdirmək vacibdir. Aqrar sahədə innovativ idarəetmə formalarından biri kimi strateji planlaşdırmadan istifadə effektiv qərarların qəbuluna və bu əsasda fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Vahid. Abbasov

Bakı Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Samir. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Rəsul. Balayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

  i.e.d., professor  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor