Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi

6707 ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ aqrar sahə monitorinq məqsəd problem idarəetmə mexanizmi

Xülasə

Məqalədə aqrar sahədə istehsal məqsədlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi məsələlərinə baxılır, həmin istiqamətdə monitorinqin aparılmasına olan tələblər təhlil edilir. Azərbaycanın aqrar sahəsində monitorinqin prinsipləri, mərhələləri və obyektləri göstərilir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında istehsal məqsədlərinin monitorinqinin əsas istiqamətləri araşdırılır.

Məqalədə müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə və qruplaşdırma metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində aqrar sahədə fəaliyyətin effektivliyinin artırılması məqsədilə monitorinqin səmərəli təşkili və aparılması üzrə tövsiyələr irəli sürülmüşdür.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Vüsalə. Nağıyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Elnur. Ələkbərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Akif. Vəliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi katib

  i.ü.e.d.  

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rafiz. İsmayıllı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Qalib. Hacıyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent