Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri

Aytəkin Hüseynova Ağaxəlil

aytekin.ova81@gmail.com

7844 ­ ­ AZ ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ : kooperasiya münasibətləri kooperativ fermer iqtisadi inkişaf istehsal gəlir

Xülasə

Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi məsələlərinə baxılmış, aqrar sahədə istehsalçıların kooperativlərdə birləşmələrinin üstünlükləri şərh edilmişdir. Habelə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair qanunvericilik bazasının formalaşdırılması sahəsində irəliləyişlərdən bəhs edilmiş, aqrar sahədə kooperativlərin mövcud vəziyyəti təhlil olunmuşdur. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında kooperativlərin fəaliyyətinin genişləndirilməsi imkanları göstərilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ülkər. Məmmədova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Tural. Məmmədzadə

“Naxçıvan” Universitetinin doktorantı

   

Cover
Səbinə. Vəliyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi