Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Rəqabətədavamlı aqrar emal sənayesinin formalaşdırılması amilləri

6585 ­ ­ 37. Sentyabr 2021 ­ ­­ ­ emal sənayesi kooperasiya inteqrasiya istehsal infrastrukturu rəqabət ixrac

Xülasə

Mövcud şəraitdə dünya iqtisadiyyatında rast gəlinən əlverişsiz tendensiyaların mənfi təsirini minimum zərərlə dəf etmək üçün ölkə iqtisadiyyatında rəqabət imkanlarını artıra biləcək rıçaqlardan istifadə labüd hala çevrilmişdir. Məqalədə rəqabətədavamlı aqrar emal sahəsinin formalaşdırılması məsələlərinə baxılır. Göstərilir ki, ölkə iqtisadiyyatının yeni inkişaf mərhələsində aqrar-emal sənayesinin strukturunun möhkəmləndirilməsinə və inkişafına tam olaraq nail olunarsa,respublikada rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı intensivləşər, xüsusilə dünya bazarlarında geniş tələbatın olduğu ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların istehsalına və ixracına əlverişli zəmin yaranar. Eyni zamanda hazırda yaranmış iqtisadi vəziyyət qeyri-neft sektorunun mühüm sahələrindən hesab olunan aqrar emal sektorunun dayanıqlı inkişafının təmin olunması istiqamətində əsas məsələlərdən biri kimi məhsul istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün xammal müəssisələri ilə emal müəssisələri arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsini tələb edir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Nərmin. Səttərova

Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı

   

Cover
Eldar. Quliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.  

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Elçin. Xəlilov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Sarvan. Cəfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Zöhrə. Abbasova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı