Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd turizminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirlərinin dəyərləndirilməsi

Arzu Alim Hüseyn, i.ü.f.d., dosent

a.huseyn@atmu.edu.az

4439 ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd turizmi kənd yerləri kənd təsərrüfatı məşğulluq turizm

PDF READ READ

Xülasə

Kənd turizmi bölgələrdə məşğulluğun təmini, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və kənd yerlərinin inkişafının təmin edilməsi vasitəsi kimi önə çıxmaqdadır. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə turizmin bu növü bölgələrin təbii ehtiyatlarına və yerli əhalinin həyat tərzinə uyğun olaraq formalaşan və kəndin inkişafının davamlılığına verdiyi töhfə sayəsində dəstəklənən bir sektor halına gəlmişdir. Azərbaycan Respublikası üçün kənd yerlərində alternativ fəaliyyət sahələrinin inkişafı və məşğulluğun təmini baxımından kənd turizminin inkişafı mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Məqalədə kənd turizminin kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafına təsirləri qiymətləndirilir, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf imkanları araşdırılır və aşkara çıxarılan problemlərin həlli ilə bağlı təkliflər irəli sürülür.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Ruhiyyə. Qəmbərova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Səadət. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Analitika departamenti rəhbəri

   

Cover
Cahani. Nüsrətzadə

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Nəcibə. Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Tərlan. Qorçiyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Sevil. Məhərrəmova

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı