Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar-sənaye sahəsində innovasiya proseslərinə əsaslanan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətləri

Təhmasib Hüseynov Faiq, i.ü.f.d.

tahmasib.huseynov@unec.edu.az

Faiq Hüseynov Tofiq

faig.huseynov@unec.edu.az

13717 ­ ­ EN ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ aqrar sektor innovasiya dayanıqlı inkişaf kənd təsərrüfatı dəyər zənciri

Xülasə

Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla rəqabət apara bilməsi üçün bu sahədə innovasiya prosesləri əsasında dayanıqlı inkişafı təmin edən əsas amillər araşdırılır. İnnovasiya məhsullarda (mallarda və ya xidmətlərdə), proseslərdə, marketinqdə və ya təşkilati metodlarda yeni və ya təkmilləşdirilmiş (texniki və ya başqa şəkildə) bir şeyin tətbiqi kimi müəyyən edilir. Bu məqalədə innovasiya siyasətinin iki əsas modeli tədqiq edilmişdir: 1) elmi-texniki proqramların və dövlət əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə yönəlmiş innovasiya siyasəti modeli, 2) elmi-texniki biliklərin yayılmasına yönəlmiş innovasiya siyasəti modeli.

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı, mütərəqqi kənd təsərrüfatı üsullarına keçid, torpaq, texnika, su və s. maddi ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə keyfiyyətli məhsul istehsalını artırmaq mümkündür. Məqalədə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesində innovasiyaların təhlili aparılmış, bu sahənin innovativ inkişafının, uzun və dərinləşən dəyər zəncirinin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərinə baxılmış və tövsiyələr verilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

İri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin formalaşmasının maliyyə-büdcə mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Müasir şəraitdə iqtisadi konyunkturda davamlı olaraq dəyişikliklər baş verir ki, bu da əslində iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Məqalədə iri kənd ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Səbuhi. Eldarov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

  i.ü.f.d.  

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Yunus. Sadıqov

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, aparıcı elmi işçi

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Fuad. İbrahimov

“Sosial-iqtisadi və Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin iqtisadi məsələlər üzrə eksperti

  i.ü.f.d.  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Xəyalə. Quluyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
İsrafil. İsmayılov

“Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, sədrin müşaviri

  t.e.d., professor  

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Rövşən. Quliyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.e.d., professor