Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Aqrar-sənaye sahəsində innovasiya proseslərinə əsaslanan dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətləri

Təhmasib Faiq Hüseynov, i.ü.f.d.

tahmasib.huseynov@unec.edu.az

Faiq Tofiq Hüseynov

faig.huseynov@unec.edu.az

6728 ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ aqrar sektor innovasiya dayanıqlı inkişaf kənd təsərrüfatı dəyər zənciri

PDF READ READ

Xülasə

Məqalədə müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının digər sektorlarla rəqabət apara bilməsi üçün bu sahədə innovasiya prosesləri əsasında dayanıqlı inkişafı təmin edən əsas amillər araşdırılır. İnnovasiya məhsullarda (mallarda və ya xidmətlərdə), proseslərdə, marketinqdə və ya təşkilati metodlarda yeni və ya təkmilləşdirilmiş (texniki və ya başqa şəkildə) bir şeyin tətbiqi kimi müəyyən edilir. Bu məqalədə innovasiya siyasətinin iki əsas modeli tədqiq edilmişdir: 1) elmi-texniki proqramların və dövlət əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə yönəlmiş innovasiya siyasəti modeli, 2) elmi-texniki biliklərin yayılmasına yönəlmiş innovasiya siyasəti modeli.

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı, mütərəqqi kənd təsərrüfatı üsullarına keçid, torpaq, texnika, su və s. maddi ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə keyfiyyətli məhsul istehsalını artırmaq mümkündür. Məqalədə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesində innovasiyaların təhlili aparılmış, bu sahənin innovativ inkişafının, uzun və dərinləşən dəyər zəncirinin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərinə baxılmış və tövsiyələr verilmişdir.

DİGƏR YAZILARI

 

İri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin formalaşmasının maliyyə-büdcə mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Müasir şəraitdə iqtisadi konyunkturda davamlı olaraq dəyişikliklər baş verir ki, bu da əslində iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Məqalədə iri kənd ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Cavahir. Allahverdiyeva

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  baş müəllim  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Fərman. Quliyev

Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Fariz. Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Nəcibə. Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Ərşad. Yaşar

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, bölmə rəhbəri

   

Cover
Elbrus. Əkbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), baş müəllim

   

Cover
Vüqar. Namazov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Natiq. Mirzəyev

Lənkəran Dövlət Universiteti

   

Cover
İzzət. Talibov

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Lalə. Cabbarlı

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Ruhiyyə. Məmmədrzayeva

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Samir. Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı

   

Cover
Nəzrin. Ramazanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı