Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Ölkəni̇n ərzaq təhlükəsi̇zli̇yi̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ meyarları

6104 ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ ərzaq ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq əlçatanlığı kənd təsərrüfatı ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə

Xülasə

Cəmiyyətin inkişafının hazırki mərhələsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi getdikcə daha da vacib hala gəlir və qlobal xarakterli əsas problemlərdən birinə çevrilir. Bu problemin həlli hər bir ölkədə sabitlik və firavanlıq mühiti yaratmaq üçün vacib şərtdir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz hissəsidir. Əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən vacib sosial-iqtisadi vəzifədir.

Məqalədə inkişaf kontekstində ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi meyarları göstərilir. Eləcə də dünyanın müxtəlif regionlarının, habelə Azərbaycan əhalisinin qida məhsulları ilə təmin edilməsi vəziyyətini xarakterizə edən əsas göstəricilər sistemi nəzərdən keçirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və satışının ərzaq təhlükəsizliyinin əsas həlqələri olduğu və bunların mərhələlərinin qarşılıqlı təşkilinin zəruriliyi əsaslandırılır. Sonda təhlilə uyğun olaraq tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürülür.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Natiq. Cavadov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.e.d., professor  

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Pərviz. Əliyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Şövkət. Yusufova

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Namiq. Şalbuzov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
İsmayıl. Xeyirxəbərov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Talıb. Hüseynov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Təhminə. Səfərli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Qalib. Şərifov

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin Keyfiyyətin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, ADAU-da ISO 21001:2018 standartının tətbiqi üzrə İşçi Qrupunun üzvü

  i.ü.f.d.