Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Gülsüm Şamil Bədirzadə

gulya_xaliqova@mail.ru

1925 ­ ­ 38. Noyabr 2021 ­ ­­ ­ informasiya cəmiyyəti informasiya-kommunikasiya texnologiyaları aqrar sahə aqrar sahənin rəqəmsallaşması aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları

PDF READ READ

Xülasə

Məqalədə Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məsələləri tədqiq olunur. İnformasiyakommunikasiya texnologiyalarının bir qrup vacib göstəricilərinin təhlili verilir, bu texnologiyaların daha geniş tətbiqi hesabına aqrar sahənin inkişafının sürətləndirilməsi məsələlərinə baxılır. Həmçinin ölkə iqtisadiyyatının strukturunda aqrar sahənin rolu nəzərə alınmaqla regionlarda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi problemləri açıqlanır.

Məqalədə internet resurslarından istifadəyə çıxış imkanlarının artırılmasının əhəmiyyəti diqqətə çatdırılır. O cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aqrar sahədə güclü təbii və iqtisadi resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu əsaslandırılır, Azərbaycanda aqrar sahənin inkişaf perspektivlərindən çıxış etməklə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bu proseslərdə rolunun artırılması üzrə tövsiyələr verilir.

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Heydər. Ağayev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Mənzər. Nəsibova

baş elmi işçi

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Vahid. Əmrahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Nərgiz. Həsənova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Qalib. Şərifov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Aqrar tədarük və təchizat” ASC, şöbə müdiri

  i.ü.f.d.  

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Çilənay. Abışova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Emilya. Şükürova

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

   

Cover
Mehman. Rzayev

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya EİB

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi