Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 36 (04-2021)

 

CAMERA:        

 

 


 

Bu saydakı məqalələr

Müasir marketinq metodlarının rəqəmsallaşan iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri

16 Mart 2022 ­ 15576 O. Balayev • UOT: 339.13, 339.138

İqtisadiyyatda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin kütləvi hal alması, rəqəmsallaşmanın insan həyatının bütün sahələrinə sürətlə nüfuz etməsi, bu proseslərin qloballaşması və qloballaşmanın təşviq edilməsi kimi meyillər göstərir ki, dövlət, elm və bazar ...

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

10 Mart 2022 ­ 16013 S. Mustafayev • UOT: 338.43, 338.435

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin ...

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

05 Mart 2022 ­ 16466 S. Mustafayev • UOT: 338.43, 338.435

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin ...

Qida istehsalı müəssisələrində innovasiyanın tətbiqinə təsir edən amillər

21 İyul 2021 ­ 17023 Ə. Mehdiyev • UOT: 338.43, 664

Rəqabət gücləndikcə şirkətlərin bazarda müştəri payını itirməmək, bazarını genişləndirmək və fəaliyyətini davam etdirmək üçün innovativ və strateji qərarlar qəbul etməsi zəruri hala çevrilir. İnnovasiya fəaliyyətlərində uğurlu olmaq üçün şirkətlər bu istiqamətdə səmərəli ...

Azərbaycanda ipək məhsullarının ixrac potensialının artırılması istiqamətləri

21 İyul 2021 ­ 17491 S. Vəliyeva • UOT: 338.45, 339.5, 636/637

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi sahələrdən olan ipəkçiliyin inkişafı istiqamətində son illər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, dövlət proqramı qəbul edilmiş, 2025-ci ilədək ölkədə yaş barama istehsalı həcminin 6 min tona çatdırılması ...

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsi və bazarın inkişaf amilləri

21 İyul 2021 ­ 17764 V. Abbasov, F. Süleymanov • UOT: 338.43, 339.1

Məqalədə müasir şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növləri ilə özünütəminat səviyyəsi təhlil edilir, bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlərin əldə edilməsi məqsədi ilə aqrar bazarın inkişafı məsələləri araşdırılır. Eləcə də ...