Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 36 (04-2021)

 

CAMERA:        

 

 


 

Bu saydakı məqalələr

Kənd turizminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsirlərinin dəyərləndirilməsi

28 İyun 2021 ­ 7556 A. Hüseyn • UOT: 338.48, 338.49, 379.8

XülasəKənd turizmi bölgələrdə məşğulluğun təmini, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və kənd yerlərinin inkişafının təmin edilməsi vasitəsi kimi önə çıxmaqdadır. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə turizmin bu növü bölgələrin təbii ...