Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 43 (04-2023)


 

Bu saydakı məqalələr

Buğda üzrə özünütəminetmə və onun ərzaq təhlükəsizliyində rolu

10 Avqust 2023 ­ 1981 N. Şalbuzov • UOT: 338.436633/635, 338.439.68

Modern dəyər zəncirinə keçid şəraitində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında rəqabət mühitinin xüsusiyyətləri

10 Avqust 2023 ­ 1945 N. Qasımova, S. Hacıyeva, H. Xəlilov • UOT: 338.439: 338.242.2, 338.242.4

Məqalədə müasir şəraitdə aqrar-ərzaq sistemlərində bazar strukturlarının spesifik cəhətlərinə və bunların rəqabət mühitinə təsiri məsələlərinə baxılır. Əsas diqqət dəyər (tədarük) zəncirlərinin inkişafının, xüsusilə modern dəyər zəncirinə keçidin rəqabət ...