Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrifatı iqtisadiyyatı 43 (04-2023)


 

Bu saydakı məqalələr

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə vasitələrinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi mexanizmləri

18 Fevral 2024 ­ 1890 R. Alıyev • UOT: 338.43: 336.7, 336.77

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişafında istehsalçıların maliyyə vəsaitlərinə çıxışının asanlaşdırılması mühüm rola malikdir. Buna görə də məqalədə aqrar sahədə fəaliyyət göstərən istehsalçıların maliyyəyə çıxışının ...

Kənd təsərrüfatında nəzarət və auditin təşkili

18 Fevral 2024 ­ 1735 S. Quliyeva • UOT: 33.336/63

Məqalədə məsrəflərin və itkilərin, oğurluqların, israfçılığın vaxtında aşkar edilməsi üçün kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və dövlətin vəsaitlərinin qənaətlə istifadəsinə nəzarətin təşkili, mühasibat (maliyyə) uçotu və hesabat ...

Bioloji aktivlər üzrə məsrəflərin kapitallaşdırılması əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

18 Fevral 2024 ­ 1721 V. Mehdiyev • UOT: 338.43, 338.512: 636/637

Məqalədə bioloji aktivlərin iqtisadi mahiyyəti açıqlanmaqla onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin müasir vəziyyəti təhlil edilmiş və bunların əsasında mühasibat uçotunun bu sahəsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Müəllif ...

Aqrar sahədə indeksli sığorta: dünya təcrübəsinə və Azərbaycanda tətbiq imkanlarına baxış

21 Sentyabr 2023 ­ 5391 X. Qafarlı • UOT: 338.43, 338.434: 368.5

Məqalədə aqrar sığortanın mahiyyətinə, işləmə mexanizmlərinə və dünyanın müxtəlif ölkələrində tətbiqinə baxılır. Kənd təsərrüfatında indeksli sığorta ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir, indeksli sığortanın xüsusiyyətləri və tətbiq ...

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında qiymət fərqinin aradan qaldırılması: beynəlxalq həllər və ən uğurlu təcrübələr

21 Sentyabr 2023 ­ 1298 A. Qədəşov • UDC: 338.43, 631.15, 631.17

Kənd təsərrüfatı sektoru qiymət fərqinə yol açan vasitəçilərin fəaliyyəti də daxil olmaqla çoxsaylı çətinliklərlə üzləşir. Fermerlərin alıcılara daha rahat çıxa bilməsi üçün dünyada müxtəlif texnoloji yeniliklər tətbiq ...

Buğda üzrə özünütəminetmə və onun ərzaq təhlükəsizliyində rolu

10 Avqust 2023 ­ 4620 N. Şalbuzov • UOT: 338.436633/635, 338.439.68

Kənd təsərrüfatı sektoru qiymət fərqinə yol açan vasitəçilərin fəaliyyəti də daxil olmaqla çoxsaylı çətinliklərlə üzləşir. Fermerlərin alıcılara daha rahat çıxa bilməsi üçün dünyada müxtəlif texnoloji yeniliklər tətbiq ...