Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatı müəssisəsində əmək məhsuldarlığının təhlili

Qurban Mirzəyev Rauf

qurbanmirzeyev6@gmail.com

8985 ­ ­ AZ ­ ­ 34. Oktyabr 2020 ­ ­­ ­ əmək məhsuldarlığı kənd təsərrüfatı təşkilat istehsal rentabellik maya dəyəri

Bütün fəaliyyət sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də əmək məhsuldarlığı istehsalın iqtisadi səmərəliliyini əks etdirən göstəricilərdən biridir. Əmək məhsuldarlığı sərf edilən əməyin nə qədər faydalı olmasını göstərməklə bərabər əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini də xarakterizə edir. Əmək məhsuldarlığı orta hesabla bir işçi, yaxud işlənmiş bir adam/saat hesabına nə qədər məhsul istehsal edildiyini, pul gəliri, ümumi və xalis gəlir alındığını göstərir. Bu göstəricilər vasitəsilə kənd təsərrüfatı müəssisəsinin hansı səviyyədə faydalı fəaliyyət göstərdiyini müəyyən etmək və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair təkliflər hazırlamaq mümkün olur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Müəllifin başqa məqaləsi yoxdur!

 

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Mehman. Rzayev

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı

  aqrar elmlər doktoru  

Cover
Bağış. Əhmədov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Nailə. Əliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Yusif. Abayev

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

   

Cover
Ramil. Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Esmira. Lətifova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  k.t.e.n.  

Cover
Turac. Musayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı

   

Cover
Aytəkin. Hüseynli

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Qəmər. İbrahimova

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İradə. Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru

  akademik  

Cover
Fərman. Kərimov

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Könül. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Sədi. İsmayılov

Beyləqan RAEİM-in direktor müavini

  i.ü.f.d.  

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.