Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd təsərrüfatı nazirliyinin aparatının ISO 9001:2015 VƏ ISO 14001:2015 standartlarına əsaslanan inteqrasiya edilmiş idarəetmə sisteminin qurulması təcrübəsi

Qalib Şərifov Qabil, i.ü.f.d.

galib.sharifov@att.gov.az

6065 ­ ­ 35. Yanvar 2021 ­ ­­ ­ beynəlxalq (İSO) idarəetmə standartları inteqrasiyaedilmiş idarəetmə sistemi p-d-c-a yanaşması proses yanaşması risklərin idarəedilməsi ekoloji aspektlər maraqlı tərəflər.

Beynəlxalq rəqabətin güclənməsi, resurs məhdudiyyətləri, iqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlı inkişafına təsir göstərən digər problemlər qənaətcil texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı aqrar sahənin idarəçiliyində bir neçə beynəlxalq idarəetmə standartının tələblərini birləşdirən İnteqrasiyaolunmuş İdarəetmə Sistemlərinin (İİS) tətbiqinə zərurət yaradır. Mövcud təcrübələr müştərinin (son istifadəçinin) və tələblərinin məlum olduğu istehsal və xidmət müəssisələri üçün hazırlanmış İİS-lərə əsaslanır. Təqdim etdiyimiz məqalədə isə ISO 9001:2015 və ISO 14001:2015 standartlarına əsaslanan, birbaşa və ya dolayısı ilə böyük sayda maraqlı tərəflərin (fermerlərdən tutmuş tabeli qurumlara qədər) mənafelərinə təsir göstərən dövlət orqanının - Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN) Aparatının İİS-nin tətbiqindən bəhs edilir. İİS-lərin böyük dövlət qurumları səviyyəsində unikal idarəçilik modeli olması bir sıra metodoloji çətinliklərin yaranması ilə müşahidə olundu. Problemlərin həllində məşhur P-D-C-A yanaşmasından istifadə edilməsi layihənin uğurla başa çatmasına imkan yaratdı. Məqalədə inteqrasiyaolunmuş idarəetmə sisteminin konseptual elementlərindən bəhs olunur, risklərin qiymətləndirilməsi, ətraf mühit aspektləri, proses pasportları və s. barədə məlumat və nümunələr təqdim olunur. 

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd ...

ISO 21001:2018 standartının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi təcrübəsi: əsas həllər və yanaşmalar

Müasir şəraitdə təhsil sahəsində ən aktual problem onun keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Ali təhsilin keyfiyyətinə olan tələblərin gücləndirilməsi səmərəli idarəetmə ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Natiq. Hacıyev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Leyla. Hacıyeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Samir. Məhərrəmov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı

   

Cover
Rəna. Musayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) müəllimi

   

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Elay. Zeynallı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Gülnarə. Cəfərova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis

  i.ü.f.d.  

Cover
Nizami. Qafarov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Ramil. Əsgərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı

   

Cover
Təhmasib. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

  i.ü.f.d.  

Cover
Aytəkin. Hüseynova

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı

   

Cover
Hikmət. Nəsibov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə heyətinin istehsalat üzrə sədr müavini

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Həmzə. Xəlilov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, direktorun müşaviri

  i.e.d., professor  

Cover
Əlizamin. Quliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı