Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

ISO 21001:2018 standartının Azərbaycan Respublikasında tətbiqi təcrübəsi: əsas həllər və yanaşmalar

Qalib Şərifov Qabil, i.ü.f.d.

galib.sharifov@att.gov.az

7934 ­ ­ AZ ­ ­ 41. Oktyabr 2022 ­ ­­ ­ ISO təhsil müəssisəsi təhsilalanlar Bolonya sistemi təhsilin keyfiyyəti risklərin idarəedilməsi maraqlı tərəflərin məmnunluğu uyğunsuzluğun idarəedilməsi

Müasir şəraitdə təhsil sahəsində ən aktual problem onun keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Ali təhsilin keyfiyyətinə olan tələblərin gücləndirilməsi səmərəli idarəetmə sisteminin yaradılması, həyata keçirilməsi və saxlanılması zərurətini doğurmuşdur. Təhsil xidməti təminatçılarına bu problemin öhdəsindən gəlməyə kömək etmək üçün Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən ISO 21001:2018 - “Təhsil təşkilatları - Təhsil təşkilatları üçün idarəetmə sistemləri - İstifadəyə dair təlimatla birlikdə tələblər” [2] adlanan standart hazırlanıb təqdim edilmişdir.

Məqalədə ölkədə ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) ISO 21001:2018 standartının tələblərinin tətbiqi təcrübəsindən bəhs olunur. Təhsil müəssisəsinin kontekstinin müəyyən edilməsi, proseslərin təsnifləşdirilməsi, məsuliyyət bölgüsü və effektiv idarəetmə ilə bağlı tələblər aydınlaşdırılır, strateji inkişaf planı, proseslərin təsvirləri, ölçmə meyarlarını əks etdirən məlumat kartları, risklərin idarəedilməsi, uyğunsuzluqların idarəedilməsi və s. elementlər haqqında məlumatlar və sənəd nümunələri təqdim olunur.

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd təsərrüfatında ri̇skləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ni̇n metodoloji̇ əsaslari

Kənd təsərrüfatında risklərin idarə edilməsi sisteminin formalaşdırılması onun metodoloji əsaslarının daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar məqalədə kənd ...

Kənd təsərrüfatı nazirliyinin aparatının ISO 9001:2015 VƏ ISO 14001:2015 standartlarına əsaslanan inteqrasiya edilmiş idarəetmə sisteminin qurulması təcrübəsi

Beynəlxalq rəqabətin güclənməsi, resurs məhdudiyyətləri, iqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlı inkişafına təsir göstərən digər problemlər ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Əliqulu. Mehdiyev

Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı

   

Cover
Aydın. Əsgərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

   

Cover
Məhərrəm. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri

  i.e.d., professor  

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yusif. Hümbətov

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

   

Cover
Cavad. Qocamanov

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

   

Cover
Vüsalə. Babayeva

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin elmlər doktoru pilləsi üzrə doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Fuad. Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı

   

Cover
Səid. Mustafayev

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı

   

Cover
Firdovsi. Fikrətzadə

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun doktorantı

  i.ü.f.d.  

Cover
Bəhruz. Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş məsləhətçi

   

Cover
Fəxrəddin. Ağayev

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Zakir. Quliyev

Bakı Biznes Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Vaqif. Rüstəmov

Yerli İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, elmi rəhbər

  i.ü.f.d., dosent  

Cover
Gülsüm. Bədirzadə

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı

   

Cover
Orxan. Balayev

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi