Necə kömək edə bilərik?

Məqalə, müəllif və s.

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Səid Mustafayev Rövşən

said@metalico.az

7297 ­ ­ AZ ­ ­ 36. Aprel 2021 ­ ­­ ­ kənd əhalisi əhali gəlirləri diferensasiya gəlirlərə təsir edən amillər kənd təsərrüfatı sosial transferlər aqrar islahatlar.

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır.  Məlumdur ki, kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşdırılması müxtəlif mənbələr hesabına təmin olunur. Kənd təsərrüfatı, həyətyanı təsərrüfatlardan alınan gəlirlər və sosial transferlər bunların əsasını təşkil etdiyindən bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin aktivləşdirilməsi də xüsusi diqqət mərkəzində olmalıdır. Məqalədə kənd əhalisinin gəlirlərinin formalaşma mənbələrinə, onlara təsir edən amillərə və bu sahədə dövlət siyasətinin təsiri məsələlərinə baxılır. 

DİGƏR YAZILARI

 

Kənd yerlərində əhali məşğulluğunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri

XülasəAzərbaycanda əhalinin 47,2 faizi kənd yerlərində yaşayır və kənddə yaşayanların 33-35 faizi əmək qabiliyyətlidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə ...

Kənd yerlərində əhali gəlirlərinin formalaşması

Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40 faizdən çoxunun kənd yerlərində yaşaması bu sahədə gəlirlərin zəruri səviyyəsinin təmin edilməsi məsələsini gündəmdə saxlayır. ...

MƏQALƏLƏR - PDF

 

MÜƏLLİFLƏR

 

Cover
Qurban. Mirzəyev

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

   

Cover
Şamil. Rəcəbov

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Rəşad. Hüseynov

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

   

Cover
Elçin. Salahov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti

  i.ü.f.d.  

Cover
Savalan. Seyfəddinov

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun böyük elmi işçisi

  aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru  

Cover
Zaur. Əsədov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
İsak. Həsənov

Şəmkir Dayaq Məntəqəsinin müdiri

   

Cover
Həcər. Namazova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Faiq. Hüseynov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

   

Cover
Abbas. Səfərov

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı

   

Cover
Aqşin. Hüseynzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) magistrantı

   

Cover
Turan. Əhmədli

Milli Aerokosmik Agentliyinin Xüsusi Konstruktor Texnoloji Bürosu

   

Cover
Ceyran. Bəbirova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı

   

Cover
Təmraz. Təmrazov

Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

   

Cover
Yeganə. Abbasova

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  i.ü.f.d.  

Cover
Müşfiqə. Məmmədova

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, baş mütəxəssis

  i.ü.f.d., dosent